Κλήση προς ακρόαση, άρθρου 6 Ν.2690/99, για κατασκευές στον Φάρο Αίγινας

Κλήση προς ακρόαση άρθρου 6 Ν.2690/99

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε ότι εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και εντός χώρου Αιγιαλού, στην περιοχή ΦΑΡΟΣ Δήμου Αίγινας έχουν πραγματοποιηθεί από άγνωστο οι παρακάτω κατασκευές άνευ αδείας αρμόδιας αρχής, κατά παράβαση του Ν.2971/2001.:

Τοιχοποιία ύψους περίπου 1μ. μήκους 45μ.

Υπερυψωμένη εξέδρα με δάπεδο μπετόν με περιμετρικό κάγκελο και
μεταλλικό στέγαστρο εμβαδού 127μ².

Υπερυψωμένη εξέδρα εμβαδού 189μ² με πλακοστρωμένο δάπεδο με
στηθαίο ξύλινο και μεταλλικό στέγαστρο.

Στηθαίο με διπλή τοιχοποιία ύψους περίπου 1 μ. και δύο κολωνάκια.

Ράμπα από μπετό εμβαδού 125 μ².

Επιφάνεια από μπετό εμβαδού 8μ².

Προβλήτα και κρηπίδωμα εμβαδού 149μ².

Επιφάνεια από μπετό εμβαδού 8μ².

Μεταλλικό στέγαστρο με περιμετρικό τοίχο εμβαδού 21 μ².

Οικίσκος σε πλατφόρμα μπετόν εμβαδού 15 μ²

Επιφάνεια από μπετό εμβαδού 4,5μ².

Έξι σκάλες από μπετό-πέτρα -μεταλλικές.

Έντεκα παγκάκια ξύλινα-κτιστά-μεταλλικά.

Τρεις πακτωμένες κατασκευές (αθλοπαιδιές).

Τεσσερα μεταλλικά κολωνάκια πακτωμένα σε μπετόν.

Μεταλλικό πακτωμένο κουτί.

Δεκατέσσερις μεταλλικοί στύλοι φωτισμού πακτωμένοι σε βάσεις μπετόν.

Τρεις πακτωμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει πραγματοποιήσει τις ανωτέρω εργασίες, όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος σε ημερήσια εφημερίδα, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής (Τηλ: 213 2118646 Δ/νση: Νικήτα 15, 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ), για να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς , προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των απόψεων του.

Σας γνωρίζουμε ότι η ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών, η πάσης μορφής εγκατάσταση κατασκευών και η πραγματοποίηση εργασιών άνευ αδείας εντός κοινόχρηστης έκτασης Αιγιαλού, επισύρουν όλες τις κυρώσεις σύμφωνα με τα εκ του νόμου Προβλεπόμενα και συγκεκριμένα έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης και Μηνυτήρια Αναφορά μετά την άπρακτη πάροδο 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση του παρόντος.

55004-signed.pdf

ID: 4401
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο