ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ Α.Π.Θ.-Πίνακας υποβολής προσφορών για τη μίσθωση διαμερίσματος 3ου ορόφου 60,24τ.μ. στην οδό Γαμβέτα 6 Θεσσαλονίκη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο