Καθορισμός ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στα όρια των αγροκτημάτων Χρυσοχωράφων και Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, για πρώτη φορά

Με την υπ’ αριθμ. 885/12-02-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107/Δ/09-03-2021,επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1/09-12-2020 έκθεση της Επιτροπής καθορισμού όχθης και παρόχθιας ζώνης του ν. 2971/2001, για καθορισμό ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στα όρια των αγροκτημάτων Χρυσοχωράφων και Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για πρώτη φορά, καθώς και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής κλίμακας 1:1000 .

topo_ΟΧΘΗ_ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ+ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ_signed.pdf
ΦΕΚ 107-Δ-09.03.2021.pdf
Εκθεση Επιτρ 2020 ΚΑΘΟΡ ΟΧΘΗΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ Χ-Υ_signed.pdf

ID: 6717
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο