Καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης ποταμού Στρυμόνα στα όρια των αγροκτημάτων Νέου Πετριτσίου και Κλειδίου του Δήμου Σιντικής Σερρών, για πρώτη φορά.

Με την υπ’ αριθμ. 78745/30-05-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2023 Έκθεση της κατά το ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής για τον καθορισμό για πρώτη φορά των οριογραμμών όχθης και παρόχθιας ζώνης στα όριο των αγροκτημάτων Νέου Πετριτσίου και Κλειδιού του Δήμου Σιντικής της ΠΕ Σερρών καθώς και συνοδεύον αυτή από 16 Μαρτίου 2023 ορθοφωτογραμμετρικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000.

Τοπογραφικό καθορισμού οριογραμμών όχθης παρόχθιας ΤΕΛΙΚΟ_signed.pdf
ΦΕΚ καθορισμού ορίων όχθης παρόχθιας Νέο Πετρίτσι.pdf
Εκθεση Επιτρ 2023 ΚΑΘΟΡ ΟΧΘΗΣ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ-ΚΛΕΙΔΙΟΥ_TELIKO_signed.pdf

ID: 6707
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο