ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΝΠΕΡΙΟΧΗ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ” ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 9977/18-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΑΔΑ 6ΝΟ8ΟΡ1Υ-Α68) επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 2/28-06-2018 Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού-Πραλίας-ΠαλαιούΑιγιαλού ΠΕ Σερρών, με την οποία καθορίστηκε στη περιοχή “Ιχθυόσκαλα-Βιολογικός Καθαρισμός” η οριστική οριογραμμή αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού του ΔΔ Νέων Κερδυλλίων του Δήμου Αμφίπολης της ΠΕ Σερρών , όπως εμφαίνεται στα ορθοφωτομετρικά διαγράμματα που συνοδεύουν την ανωτέρω έκθεση

ID: 8352924

fek344_arxiko.pdf
FEK496_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ_6ΝΟ8ΟΡ1Υ-Α68.pdf
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2_2018.pdf
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1.jpg
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 2.jpg
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 3.jpg

ID: 6734
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο