Κατάρτιση κρατικού πρϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025

Εν όψει της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, σας αποστέλλουμε την παρούσα εγκύκλιο για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων του ιδίου έτους και παρακαλούμε για την υποβολή των σχετικών προτάσεών σας το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2024.

Εγκύκλιος Κατάρτισης Εσόδων 2025 (ΑΔΑ: 6874Η-ΣΨΙ)

Έντυπο Π1 Εγκυκλίου 2025

Έντυπο Π2 Εγκυκλίου 2025

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο