ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡ. 24 Ν.4182/2013 ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο