ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΒΟΛΒΗΣ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΑΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΒΟΛΒΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ID: 20087820

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ. ΒΟΛΒΗΣ 2023

ID: 5437
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο