ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΒΗΘΛΕΕΜ- ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο