ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΩΡΗ – Προκήρυξη για την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.

Προκήρυξη υποτροφιών 2013-2014

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο