ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΙΤΩΝ ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΑΤΣΟΥ-Υποβολή προσφοράς για την εκμίσθωση διαμερίσματος 252,04τ.μ. 7ου ορόφου επί της οδού Αλεξ.Μιχαηλίδη 15Α Θεσσαλονίκη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο