ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΘΑ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

Καλεί προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α’ 285), η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.4607/2019 (Α’ 65), οποιονδήποτε γνωρίζει τα στοιχεία αυτού/αυτών που κατασκεύασε/σαν το πολυγωνικό παράπηγμα εμβαδού 8,65 τ.μ. σε επαφή με την περίφραξη του Ομίλου Θαλασσίων Αθλημάτων, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης τηλεφωνικά 2313336541, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ky-thessalonikis@gspp.gr ή ερχόμενος στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Αγίας Σοφίας 52 Τ.Κ. 54635.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής

Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

Λουκάς Ε. Κούσουλας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ ΟΘΑ)

ID: 5440
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο