Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος- Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση του γραφείου αρ.6, εμβαδού 26,74τ.μ.,του ημιορόφου επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 2 ακινήτου του Ζωγράφειου Κληροδοτήματος στην Αθήνα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο