ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ- Υποβολή προσφορών για τη μίσθωση γραφείου 3ου ορόφου 151,50τ.μ. Βασ. Όλγας 148 Θεσσαλονίκη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο