Ετήσια έκθεση του άρθρου 10 παρ. 2 ιγ’ του Ν. 3492/2006 για το έτος 2022

Η παρούσα Έκθεση η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 ιγ’ του άρθρου 10 του Ν.3492/2006, υποβάλλεται από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), απεικονίζει τα πιο σημαντικά ευρήματα των ελέγχων που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). Επίσης, αξιολογείται το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο