Επέκταση Αντικειμενικού Συστήματος (Νέες εντάξεις 4.489 οικισμών) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Επέκταση Αντικειμενικού Συστήματος (Νέες εντάξεις 4.489 οικισμών) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών αρ.πρωτ:1175023/3752/OOΤΥ/Δ΄/28.12.2010, ΠΟΛ:1200/28.12.2010, ΦΕΚ:2038/Β/29.12.2010 Θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.41 και 41α του ν.1249/82 και 14 του ν.1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων»

Συντομογραφίες –Πίνακες Τ.Ο & Κ – Ορισμοί Οικισμών

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο