Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας Ιδρύματος “Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως” στη Θεσσαλονίκη (οδός Δεσπεραί 23 Ε2)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο