Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος ” Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο