Επανάληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου (εμπορική μίσθωση), επί της οδού Ηρακλείτου 4, στο Κολωνάκι, ιδιοκτησίας του “Κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου”, τη διαχείριση του οποίου έχει η Οικ. Επιτροπή Δ. Καστοριάς

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο