ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ του 3ου ορόφου (13 γραφείων) του μεγάρου επί της οδού Πεσμαζόγλου 8 του Βαρβακείου Ιδρύματος

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο