Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα «Περιοχή κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (ΝΟΚ) − τέλος παρόχθιου ορίου πολεοδομικού σχεδίου 1934 Καστοριάς, περιοχή ιχθυαγοράς» στην εντός σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς.

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα «Περιοχή κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (ΝΟΚ) − τέλος παρόχθιου ορίου πολεοδομικού σχεδίου 1934 Καστοριάς, περιοχή ιχθυαγοράς» στην εντός σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς.

Απόφαση 154978/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΦΕΚ δημοσίευσης 839/Δ/23-12-2020

Αρχικός καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης με την 50689/2580/13-06-2006 (ΦΕΚ 1255/Δ/05-09-2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός ορίων όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης στο τμήμα «Περιοχή κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (ΝΟΚ) − τέλος παρόχθιου ορίου πολεοδομικού σχεδίου 1934 Καστοριάς, περιοχή ιχθυαγοράς» στην εντός σχεδίου περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς.»

ΩΘΣΠΟΡ1Γ-ΚΒΞ.pdf
ΦΕΚ 839 Δ 2020 Επανακαθορισμός ΝΟΚ όριο σχεδίου 1934.pdf

ID: 5919
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο