Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Μαυροχωρίου της ΤΚ Μαυροχωρίου της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, νομού Καστοριάς.

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Μαυροχωρίου της ΤΚ Μαυροχωρίου της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, νομού Καστοριάς.

Απόφαση 154983/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΦΕΚ δημοσίευσης 842/Δ/23-12-2020

Αρχικός καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης με την 2203/20-07-2004 (ΦΕΚ 788/Δ/03-09-2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός ορίων της όχθης, και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή του οικισμού Μαυροχωρίου, Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροχωρίου του Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς.»

ΩΖ0ΕΟΡ1Γ-ΕΩ7.pdf
ΦΕΚ 842Δ 2020 Επανακαθορισμός Μαυροχώρι.pdf

ID: 5931
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο