Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, σε τμήμα της νότιας παραλίας της χερσονήσου Καστοριάς από τη θέση «Πετσιά» έως τη θέση «Άγιος Νικόλαος» στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Καστοριάς της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς του Νομού Καστοριάς.

Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης, σε τμήμα της νότιας παραλίας της χερσονήσου Καστοριάς από τη θέση «Πετσιά» έως τη θέση «Άγιος Νικόλαος» στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Καστοριάς της ΔΕ Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς του Νομού Καστοριάς.

Απόφαση 154971/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΦΕΚ δημοσίευσης 843/Δ/23-12-2020

Αρχικός καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης με την 4903/17-12-2004 (ΦΕΚ 1255/Δ/31-12-2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης σε τμήμα της νότιας παραλίας της χερσονήσου Καστοριάς από τη θέση «Πετσιά» έως τη θέση «Άγιος Νικόλαος» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, Νομού Καστοριάς.»

6ΧΗΗΟΡ1Γ-ΕΩ7.pdf
ΦΕΚ 843 Δ 2020 Επανακαθορισμός Πετσιά – Άγιος Νικόλαος.pdf

ID: 5923
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο