Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων: Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Μαΐου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
13 εβδομάδων € 187.500.000 99,198

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο