Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 52 εβδομάδων: Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 6ης Δεκεμβρίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
52 εβδομάδων € 112.500.000 96,390

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο