Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 52 εβδομάδων: Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Μαρτίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
52 εβδομάδων € 187.500.000 96.346

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο