Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων: Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Δεκεμβρίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
26 εβδομάδων € 112.500.000 98,080

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο