Έντοκα γραμμάτια ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων: Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 29ης Νοεμβρίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
26 εβδομάδων € 187.500.000 98,095

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο