Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων: Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 2ας Αυγούστου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
13 εβδομάδων € 187.500.000 99,068

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο