Ενημέρωση για την έκδοση του Δελτίου Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2024

Λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2024 θα δημοσιευθεί στις 4-4-2024.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο