Ενημέρωση για την έκδοση του Δελτίου Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2023

Λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2023 θα δημοσιευθεί στις 6-2-2024.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο