Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Παράρτημα:

  • Έντυπο Ε.1.: Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας
  • Έντυπο Ε.2.: Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
  • Πίνακας Π.1.: Αίτημα μεταφοράς πίστωσης – Αύξηση ποσοστού διάθεσης

Πίνακες Παραρτήματος

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο