Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2015

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον  Ιανουάριο 2015, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 367 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 619 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για πλεόνασμα 1.286 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 443 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 835 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.366 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3.682 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 935 εκατ. ευρώ ή 20,3 %  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.489 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.048 εκατ. ευρώ ή 23,1 % έναντι του  στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 3.381 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.054 εκατ. ευρώ ή κατά 23,8% έναντι του στόχου. Η υστέρηση οφείλεται:
1. Στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου 2015 ανήλθαν στα 1.251  εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο -712 εκατ. ευρώ ή -36.3%. Ειδικότερα, υστέρηση έναντι του στόχου είχαν:
α. Ο Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 386 εκατ. ευρώ ή 49%,
β. Οι φόροι ειδικών κατηγοριών κατά 86 εκατ. ευρώ ή 43,6%,
γ. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 173 εκατ. ευρώ ή 41,4%.
2. Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 2.130 μειωμένοι κατά 342 εκατ. ευρώ ή 13,8% έναντι του στόχου.
α. Ο ΦΠΑ λοιπών είχε απόκλιση -293 εκατ. ευρώ ή -20,4% από τον στόχο.
β. Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου, όπως και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 33 εκατ. ευρώ.

Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα υπερέβησαν το στόχο κατά 138 εκατ. ευρώ ή 51,4%.

Τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ήταν μειωμένα κατά 72 εκατ. ευρώ ή 73,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 356 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (277 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 193 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.315 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (3.331 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.173    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 53 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 30 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 350 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 9,9%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί 8 εκατ. για δαπάνες εκλογών, και 33 εκατ. Ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 141 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 81 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (60 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 166 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2015

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο