Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2015

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Φεβρουάριο 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 194 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 70 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.238 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.063 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.411 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.790 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 967 εκατ. ευρώ ή 11,0 %  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.293 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.173 εκατ. ευρώ ή 13,9 % έναντι του  στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 6.536 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 972 εκατ. ευρώ ή κατά 13,0% έναντι του στόχου. Η υστέρηση οφείλεται:

  1. Στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 ανήλθαν στα 2.751  εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο -643 εκατ. ευρώ ή -19,0 %. Ειδικότερα, σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου είχαν:

α. Ο Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 221 εκατ. ευρώ ή 17,2%,

β. Οι φόροι στην περιουσία κατά 78 εκατ. ευρώ ή 10,3%,

γ. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 349 εκατ. ευρώ ή 46,8%.

  1. Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 3.784 μειωμένοι κατά 329 εκατ. ευρώ ή 8,0% έναντι του στόχου.

2α) O ΦΠΑ:

i. Πετρελαιοειδών είχε απόκλιση -57 εκατ. ευρώ ή -16,7%,

ii. Λοιπών είχε απόκλιση -220 εκατ. ευρώ ή -10,0% από τον στόχο,

iii. Καπνού υπερέβη το στόχο κατά 24 εκατ. ευρώ ή 36,9%

2β) Οι φόροι κατανάλωσης:

  1. Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 12 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου,

ii. Οι λοιποί ΕΦΚ ήταν μειωμένοι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 13,8%

iii. Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων αυξήθηκαν κατά 32 εκατ. ευρώ.

2γ) Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ήταν μειωμένοι κατά 48 εκατ. ευρώ ή    21,2%.

Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα υπερέβησαν το στόχο κατά 143 εκατ. ευρώ ή 18,0%.

Στην κατηγορία των μη τακτικών εσόδων, τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ήταν μειωμένα κατά 115 εκατ. ευρώ ή 70,2%, ενώ τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπερέβησαν το στόχο κατά 42 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (463 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 206 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 7.984 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 843 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (8.827 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.746    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 731 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 591 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 70 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 623 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,5%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 29 εκατ. για δαπάνες εκλογών, και 27 εκατ. Ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 238 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 369 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2015

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο