Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 215 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 503 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 1.335 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.672 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.732 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.095 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.496 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 76 εκατ. ευρώ ή 0,6%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10.942 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 370 εκατ. ευρώ ή 3,5% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 146 εκατ. ευρώ ή 29,7%,

Β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 6,7%,

Γ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 17,4%.

Δ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 133 εκατ. ευρώ ή 70,9%,

Ε) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 129 εκατ. ευρώ ή 825,2%,

ΣΤ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 450 εκατ. ευρώ ή 44,0%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν κυρίως τα έσοδα στις κατηγορίες:

Α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 95 εκατ. ευρώ ή  5,8%

Β) Φόροι στην περιουσία κατά 147 εκατ. ευρώ ή 14,7%,

Γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 92 εκατ. ευρώ ή 21,6%,

Δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

Ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 47 εκατ. ευρώ ή 4,6%,

ΣΤ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

Ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 53 εκατ. ευρώ ή 41,6%,

H) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 24 εκατ. ευρώ ή 22,6%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 762 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (773 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.554 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 446 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, το Μάρτιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.874 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.037 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 2.842 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 51 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Μαρτίου 2016 οφείλεται κυρίως:

Α) στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 12 εκατ. ευρώ,

Β) στους φόρους στην περιουσία κατά 71 εκατ. ευρώ,

Γ) στους Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ,

Δ) στους Έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 22 εκατ. ευρώ

Ε) στις Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 130 εκατ. ευρώ,

ΣΤ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

Α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 134 εκατ. ευρώ,

Β) των λοιπών άμεσων φόρων κατά 10 εκατ. ευρώ,

Γ) του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 17 εκατ. ευρώ,

Δ) των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 9 εκατ. ευρώ,

Ε) των λοιπών Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 23 εκατ. ευρώ,

ΣΤ) των λοιπών φόρων κατανάλωσης κατά 20 εκατ. ευρώ,

Ζ) των λοιπών έμμεσων φόρων κατά 8 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Μαρτίου 2016 ανήλθαν σε 218 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (184 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 ανήλθαν στα 12.282 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.626 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (13.908 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.702 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.546 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.345 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 278 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 61 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 20 εκατ. ευρώ για πολυτεκνικά επιδόματα, 60 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 15 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 580 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.980 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 651 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.760 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 586 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 65 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο