Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 145 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 342 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2.434 εκατ. ευρώ του Προϋπολογισμού 2018 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.331 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4.859 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.752 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 40.572 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 326 εκατ. ευρώ ή 0,8%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.243 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 325 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 34 εκατ. ευρώ ή 0,5%
β) Φόροι στην περιουσία κατά 35 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 53 εκατ. ευρώ ή 3,2%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 1,3%,
ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 41 εκατ. ευρώ ή 0,4%,
στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 29 εκατ. ευρώ ή 10,9%,
ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 46 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στους Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4.493 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018 (4.492 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.329 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.545 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 326 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του Προϋπολογισμού 2018.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.487 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 325 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν σε 416 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (415 εκατ. ευρώ) του Προϋπολογισμού 2018.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν στα 40.428 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.253 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (42.680 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.449 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.165 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 64 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 159 εκατ. ευρώ και τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 51 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.814 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 424 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 43 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 45 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 25 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 25 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.979 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1.087 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.074 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 511 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.872 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 201 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 366 εκατ. ευρώ.

Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 (οριστικό)

Χρονολογικές σειρές

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο