Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 503 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 448 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 2.111 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.732 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.541 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 119 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.020 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92 εκατ. ευρώ ή 0,8 %  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10.571 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 587 εκατ. ευρώ ή 5,3 % έναντι του  στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 9.314 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 748 εκατ. ευρώ ή κατά 7,4% έναντι του στόχου.

Η υστέρηση οφείλεται:

  1. Στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 ανήλθαν στα 3.901  εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο -515 εκατ. ευρώ ή -11,7 %. Ειδικότερα, υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν:

α. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 167 εκατ. ευρώ ή 9,3%,

β. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 355 εκατ. ευρώ ή 37,2%.

  1. Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 5.413 μειωμένοι κατά 233 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου.

2α) O ΦΠΑ:

i. Πετρελαιοειδών είχε απόκλιση -66 εκατ. ευρώ ή -13,3%,

ii. Λοιπών είχε απόκλιση -217 εκατ. ευρώ ή -7,6% από τον στόχο,

iii. Καπνού υπερέβη το στόχο κατά 44 εκατ. ευρώ ή 44,3%

2β) Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 30 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου,

2γ) Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ήταν μειωμένοι κατά 58 εκατ. ευρώ ή    20,4%.

Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα υπερέβησαν το στόχο κατά 430 εκατ. ευρώ ή 45,9%.

Στην κατηγορία των μη τακτικών εσόδων, τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ήταν μειωμένα κατά 137 εκατ. ευρώ ή 64,9% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 796 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (661 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.449 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.230 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 1.059 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται εξίσου στην αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 587 εκατ. ευρώ και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 472 εκατ. ευρώ.

Τον Μάρτιο οι άμεσοι φόροι υπερέβησαν το στόχο κατά 129 εκατ. ευρώ με σημαντικότερη αύξηση στους φόρους περιουσίας κατά 83 εκατ. ευρώ. Οι έμμεσοι φόροι ήταν αυξημένοι κατά 96 εκατ. ευρώ με σημαντικότερη αύξηση στο ΦΠΑ καπνού κατά 20 εκατ. ευρώ και τους λοιπούς ΕΦΚ κατά 62 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 286 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 12.522 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (14.038 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.980    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.338 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.181 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 130 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 270 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,2%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 32 εκατ. Ευρώ για δαπάνες εκλογών, 17 εκατ. Ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 78 εκατ. Ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 542 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 178 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (720 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 376 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.539 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 673 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.234 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 608 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι χαμηλότερες δαπάνες οφείλονται κυρίως στην αναδιάρθρωση του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2015

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο