Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 11-μηνο  Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.860 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.155 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου του  προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 2.533 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.533 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 2.875 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  45.872 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.177 εκατ. ευρώ ή 2,5 %  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2015.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 41.717 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 974 εκατ. ευρώ ή 2,3 % χαμηλότερα έναντι του  Προϋπολογισμού 2015.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.074 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (2.869 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.154 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 203 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 47.732 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.851 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 (49.582 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.184    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 κατά 1.351 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.144 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2015 (38.182 εκατ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 155 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3.252 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 2.234 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 490 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 59 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 72 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1.012 εκατ. ευρώ για το 11-μηνο  Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10-μηνο  Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014. Επομένως για το μήνα Νοέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 676 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 4.548 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 500 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.048 εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 598 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο