Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 10-μήνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014(προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 10-μηνο  Ιανουαρίου – Οκτωβρίου2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.697 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.958 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3.053 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.405 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.590 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.449 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  41.069 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.807 εκατ. ευρώ ή 4,2 %  έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37.553 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.168 εκατ. ευρώ ή 3,0 % χαμηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.844 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 270 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (2.574 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3.517 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 639 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 43.767 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.164 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (45.930 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.649    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 2.233 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.455 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (35.280 εκατ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 304 εκατ. Ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 400 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.935 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 2.010 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 490 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 37 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 69 εκατ. Ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 4.118 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 69 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.049 εκατ. ευρώ) και κατά 793 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνημμένα Αρχεία

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 10-μήνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014(pdf)

Δελτίο Τύπου: Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο