Εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για τη στέγαση ενισχυτικής δύναμης του Α.Τ. Ζακύνθου

Η Κτηματική Υπηρεσία Ζακύνθου προσκαλεί την Δευτέρα 11-04-2022 και ώρα 10.00΄-10.30΄, στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να προσκομίσουν προσφορές για την μίσθωση δωματίων με την διαδικασία απευθείας μίσθωσης, για την στέγαση μέχρι τριάντα έξι (36) Δοκίμων Αστυφυλάκων της ενισχυτικής δύναμης του Α.Τ. Ζακύνθου. Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01-05-2022 έως 21-10-2022 με δέκα τέσσερεις (14) 1ετής δόκιμους Αστυφύλακες εκ των οποίων τρείς (3) είναι γυναίκες και για το χρονικό διάστημα από 01-5-2022 έως 26-08-2022 με είκοσι δύο (22) 3ετής δόκιμους Αστυφύλακες εκ των οποίων πέντε (5) είναι γυναίκες.

Τα υπό μίσθωση καταλύματα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια του ΕΟΤ και να υπάγονται κατά προτεραιότητα στην κατηγορία Α΄ή Β΄. Σε αδυναμία τέτοιας προσφοράς δίναται να μειωθεί σε κατώτερη κατηγορία.

Η θέση των υπό μίσθωση καταλυμάτων να ευρίσκεται κατά προτίμηση εντός της πόλεως Ζακύνθου και σε περίπτωση αδυναμίας αυτή θα καθορισθεί από τον Διοικητή της ενισχυόμενης υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου στο τηλ. 2695024485.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο