Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου με αριθ. εκθ. καταθ. 310/2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

[της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 7Α παρ. 2 εδ. δ’ του ν. 2882/2001]
Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 68 και Χαρ. Τρικούπη – Κατάστημα Κεντρικής Υπηρεσίας Ν.Σ.Κ.), με Α.Φ.Μ. 090165560 και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε), με Α.Φ.Μ. 090310533.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο