ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Του Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, ΟΤΑ α΄ βαθμίδας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Ιωαννιτών, ΑΦΜ 997908926 ΔΟΥ Ιωαννίνων….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Του Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο