Ειδοποίηση συζήτησης αίτησης Δημοσίου αρ20 ΚΑΑΑ για την κατασκευή του τμήματος «Παράκαμψη Άνω Βιάννου» του έργου «Οδικός Άξονας Ηράκλειο-Βιάννος» Ν. Ηρακλείου

Ειδοποίηση συζήτησης αίτησης Δημοσίου αρ20 ΚΑΑΑ για την κατασκευή του τμήματος «Παράκαμψη Άνω Βιάννου» του έργου «Οδικός Άξονας Ηράκλειο-Βιάννος» Ν. Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο