Ειδοποίηση συζήτησης αίτησης Δημοσίου αρ20 ΚΑΑΑ για την κατασκευή του τμήματος «Κατασκευή Μετώπου εξόδου της νέας σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου και οδού προσπέλασης» στο Δ. Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου

Ειδοποίηση συζήτησης αίτησης Δημοσίου αρ20 ΚΑΑΑ για την κατασκευή του τμήματος «Κατασκευή Μετώπου εξόδου της νέας σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου και οδού προσπέλασης» στο Δ. Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο