Ειδοποίηση σχετικά με το έργο «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού από δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας»

Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης με αποβολή ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων απαλλοτριούμενων ακινήτων και άμεση παράδοση αυτών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α 17), ως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 125 του ν. 4070/2012 (Α 82), το άρθρο 72 του ν. 4313/2014 (Α 261) και το άρθρο 280 του ν. 4364/2016 (Α 13), για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την υπ’ αριθμ. 2418/217080/26-07-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ’ 537), με αριθ. καταθ. 80/26-01-2024 και αριθ. προσδ. 17/26-01-2024 και δικάσιμο 03-04-2024.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο