Ειδοποίηση προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης για το έργο «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού, Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

Ειδοποίηση κλήσης για δικάσιμο 20-5-2024, Αίτηση προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης (αρ. κατ. 129/2023 Εφετείου Καλαμάτας) για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. 312220/07-10-2022 (ΦΕΚ 659/Δ/11-10-2022) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού, Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο