Ειδοποίηση περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου, στο τμήμα Αγρίνιο-Αγ. Βλάσσης (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+450)»

Ειδοποίηση, η οποία αφορά στην συζήτηση της από 21-12-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 66/22-12-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατ’ άρθρο 19 του ν. 2882/2001, ως ισχύει, των ακινήτων και επικειμένων που απαλλοτριώνονται για την πρώτη (1η) συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου, στο τμήμα Αγρίνιο-Αγ. Βλάσσης (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+450)».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο