Ειδοποίηση περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Νέο Μαρτίνο Λάρυμνα» στο Νομό Φθιώτιδας

Ειδοποίηση περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση δρόμου από Νέο Μαρτίνο Λάρυμνα» στο Νομό Φθιώτιδας.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο