Ειδοποίηση περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αιτήσεως του ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Ειδοποίηση περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αιτήσεως του ΑΔΜΗΕ ΑΕ Α. α) για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης (αρθ. 7Α ΚΑΑ) και β) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο