Ειδοποίηση με περίληψη δικογράφου του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία καλούνται οι αναφερόμενοι σε αυτήν να παραστούν, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο της 23.09.2022, για τη συζήτηση της από 10.03.2022 (με αριθ. καταθ. 220/2022)

Ειδοποίηση με περίληψη δικογράφου του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία  καλούνται οι αναφερόμενοι σε αυτήν να παραστούν, ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο της 23.09.2022, για τη συζήτηση της  από  10.03.2022 (με αριθ. καταθ. 220/2022) αίτησης περί καθορισμού  οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατ’ άρθρο 20 του ν. 2882/2001  στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ.  πρωτ. Δ10Δ0010737/5602 (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 302/17.09.2014) κυα των Υπουργών  Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία  κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την  κατασκευή του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν.  Μαγνησίας», η αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού  533.759,30 τ.μ..

Ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο